કોઈપણ વાહન ના નંબર પરથી જાણો માલિક નું નામ અને મોબાઈલ નંબર MParivahan

આજે અમે તમને MParivahan એપ્લિકેશનનો દ્વારા કોઈપણ વાહન ના નંબર પરથી માલિક નું નામ અને  વાહન નોંધણી વિગતો શોધવા માટેની પ્રક્રિયા  જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. જેમાં વાહન ના મલિક નું નામ, વાહન કઈ કંપની નું છે, વાહન ક્યારે લીધું, વીમો છે કે નઈ, Puc છે કે નઇ તેવી બધી જ વિગત જોવા મળશે. હા, તમે mParivahan એપનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશો? … Read more

GSRTC ભુજ એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022

GSRTC ભુજ એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022: GSRTC ભુજ એપ્રેન્ટિસ ભારતી 2022 15 જુલાઈ, 2022 પહેલા અરજી કરો ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ એ એપ્રેન્ટિસ ભારતી માટે અખબારમાં ટૂંકી જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. ભુજ એપ્રેન્ટિસ નોકરીઓ ભરવા માટે પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઑફલાઇન અરજી આમંત્રિત કરે છે. સંબંધિત પોસ્ટમાં ITI પાસ તેઓ છેલ્લી તારીખ પહેલાં GSRTC ભુજ એપ્રેન્ટિસ … Read more

Weather radar, satellite, wind, waves and hurricanes forecast best application

Windy.com is an uncommon device for weather conditions gauge representation. It’s quick, natural, definite and exact climate application confided in by proficient pilots, paragliders, skydivers, kiters, surfers, boaters, anglers, storm chasers and climate nerds, and even by states, armed force staffs and salvage groups. Whether you are following a typhoon or possible extreme climate, arranging … Read more

[Best App] Social Downloader for Android Video and Status Saver Best App for Android

[Best App] Social Downloader for Android Video and Status Saver Best App for Android, Social Video Downloader allows downloading your favourites videos and images. Social Video Downloader allows downloading your favourites videos, images, stories and status from any social media platform. Tap, View & Save! Save all the Statuses! Loved a Friend’s Status? Well, You … Read more

Farmers will get assistance up to Rs 2 lakh to buy agricultural land

Many Scheduled Castes depend on farm labor. Farmers of this caste come to give financial assistance scheme to the applicant for purchase of agricultural land with the intention of increasing the income by cultivating the land themselves. benefit Farmers belonging to Scheduled Castes will get assistance. The annual income limit will be Rs.1,50,000 for rural … Read more

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI) માં ભરતી

AAI ભરતી 2022: એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI) માં ભરતી  400 જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ) પોસ્ટની ખાલી જગ્યાઓ માટે સત્તાવાર ભરતી સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. AAI ભારતીનું નોટિફિકેશન 15મી જૂન 2022ના રોજ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. ઑફલાઇન અરજી @aai.aero પર શરૂ થઈ છે, ઉમેદવારો AAI ભરતી 2022 માટે ઑફલાઇન અરજી કરી શકે છે. રુચિ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો 14.07.2022 સુધી … Read more

Age Calculator Check Know Your Perfect Age

Age Calculator : Check Know Your Perfect Age, The application is a free and light-weight, fast and easy to use app to calculate your chronological age and find total years, months, days, weeks, hours, minutes and seconds between two dates, It provides helpful information about date and time guide for more than 1000 years; and also … Read more

Damini : Lightning Alert

The apps is monitoring all lightning activity which are happening in specifically for all india. and alert you if lightning is happening near you by GPS notification. under 20KM and 40KM. Details description of instruction, precautions is provided in apps while in lightning prone area. Does and Don’t for in specific situation is strictly followed when … Read more