એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI) માં ભરતી

AAI ભરતી 2022: એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI) માં ભરતી  400 જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ) પોસ્ટની ખાલી જગ્યાઓ માટે સત્તાવાર ભરતી સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. AAI ભારતીનું નોટિફિકેશન 15મી જૂન 2022ના રોજ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. ઑફલાઇન અરજી @aai.aero પર શરૂ થઈ છે, ઉમેદવારો AAI ભરતી 2022 માટે ઑફલાઇન અરજી કરી શકે છે. રુચિ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો 14.07.2022 સુધી … Read more

Age Calculator Check Know Your Perfect Age

Age Calculator : Check Know Your Perfect Age, The application is a free and light-weight, fast and easy to use app to calculate your chronological age and find total years, months, days, weeks, hours, minutes and seconds between two dates, It provides helpful information about date and time guide for more than 1000 years; and also … Read more

Damini : Lightning Alert

The apps is monitoring all lightning activity which are happening in specifically for all india. and alert you if lightning is happening near you by GPS notification. under 20KM and 40KM. Details description of instruction, precautions is provided in apps while in lightning prone area. Does and Don’t for in specific situation is strictly followed when … Read more

બ્યુટી પાર્લર કીટ યોજના માટે અરજી કરો | Manav Garima Yojana Gujarat

You are searching for Beauty Parlour Kit Sahay Yojana Gujarat? અહીંથી બ્યુટી પાર્લર કીટ યોજના માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરો. Manav Garima Yojana હેઠળ સમાજના આર્થિક રીતે પછાત વર્ગોના મહિલાઓને ધંધા અને સ્વરોજગાર ચાલુ કરવા માટે બ્યુટી પાર્લર કીટ આપવામાં આવે છે. હવે અમે તમને બ્યુટી પાર્લર કીટ યોજના સંબંધિત વિગતો આપીશું જેથી કરીને તમે યોજના માટે અરજી કરી શકશો. બ્યુટી … Read more

Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs in the State of Gujarat

Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs in the State of Gujarat. Gujarat state ration card online services:- 1. Application for New Ration Card 2. Application for Separate Ration Card 3. Application for Duplicate Ration Card 4. Application for Ration Card Member guardian 5. Domicile Certificate 6. Senior Citizen Certificate 7. Character Certificate 8. … Read more

બ્યુટી પાર્લર કીટ યોજના માટે અરજી કરો | Manav Garima Yojana Gujarat

You are searching for Beauty Parlour Kit Sahay Yojana Gujarat? અહીંથી બ્યુટી પાર્લર કીટ યોજના માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરો. Manav Garima Yojana હેઠળ સમાજના આર્થિક રીતે પછાત વર્ગોના મહિલાઓને ધંધા અને સ્વરોજગાર ચાલુ કરવા માટે બ્યુટી પાર્લર કીટ આપવામાં આવે છે. હવે અમે તમને બ્યુટી પાર્લર કીટ યોજના સંબંધિત વિગતો આપીશું જેથી કરીને તમે યોજના માટે અરજી કરી શકશો. બ્યુટી … Read more

[વાંચતા શીખો] Learn to Read with Google App

Learn to Read with Google App (વાંચતા શીખો) is a free and fun speech based reading tutor app designed for children aged 5 and above.It helps them improve their reading skills in English and many other languages (Hindi, Bangla, Marathi, Tamil, Telugu, Urdu, Spanish & Portuguese) by encouraging them to read aloud interesting stories and collect … Read more

How To Make 3d Logo

 studio,illustrator 3d,intro 3d,3d letter maker,editor de slogan,title maker,logo makers,diseno grafico de logos,modifier logo application,3d logo maker,skapa logga,design incorporated,decision maker 3d,logo tv.  Logo Maker pro is Logo Generator is a professional logo design studio that lets you create powerful branding for your business in a matter of Minutes.It provides everything you need to get started.It only … Read more