જમીન માપણીની ઓનલાઇન અરજી કરો IORA Online Jamin Mapani

you are searching for IORA Online Jamin Mapani? ખેડૂત મિત્રો આજે અમે તમને જમીન માપણીની ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી તે જણાવીશું. ગુજરાત સરકારે IORA Online Jamin Mapani નામનો પોર્ટલ શરૂ કર્યો છે, જેના દ્વારા ગુજરાતની જમીનના રેકોર્ડ સરળતાથી મેળવી શકાય છે. આજે અમે તમને IORA (Online Jamin Mapani) પોર્ટલ વિશે માહિતી આપીશું.

ઘરે બેઠા ઓનલાઈન જમીન રેકોર્ડ જોવા માટે જમીન માપણી અરજી ( jamin mapni ) જમીન સર્વે નબંર નકશો અને જમીન માપણી pdf  મેળવો. જમીન માપણી અરજી ( jamin mapani online ) માટે ઓફીસે ધ્ધકા ખાવાની જરૂર નથી.

જમીન માપણી અરજી , ઓનલાઇન જમીન માપણી , મોબાઈલ થી જમીન માપણી , ઓનલાઇન જમીન માપણી જમીન માપણી ગણતરી,જમીન માપણી pdf,જમીન સર્વે નંબર

IORA Online Jamin Mapani ।  જમીન માપણી

Table of Content

IORA પોર્ટલની સહાયથી, તમે તમારી જમીનની માહિતી ફક્ત થોડી સેકંડમાં તપાસ કરી શકો છો. જેમ તમે જાણો છો, ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ બહુવિધ સેવાઓનું એક ડેસ્ક છે. તેથી, ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ દ્વારા, તમે તમારા જમીનના રેકોર્ડોને પણ ચકાસી શકો છો.

સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, જમીનના રેકોર્ડમાં જમીનના માલિકી સાથે સંબંધિત વિવિધ દસ્તાવેજો હોય છે, જેમાં વેચાણ ડીડ-વેચાણ કર્તા અને ખરીદનાર વચ્ચેના સંપત્તિના વ્યવહારનો રેકોર્ડ હોય છે. જમીનના રેકોર્ડ્સના અન્ય મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજોમાં અન્યમાં અધિકારના રેકોર્ડ, સર્વે દસ્તાવેજો અને સંપત્તિ વેરાની રસીદ શામેલ છે.

રાજ્યમાં હવેથી જમીન સર્વેક્ષણ સેવા Online, માપન પૂર્ણ થયા પછી, માપ પત્રક ઘરે ઉપલબ્ધ થશે, સરકારી રેકોર્ડ રજૂ કરવાની મુક્તિ. માપન ફીની ગણતરી સિસ્ટમ દ્વારા જ કરવામાં આવશે

આ અંગે માહિતી આપતાં મંત્રી કૌશિક પટેલે જણાવ્યું હતું કે અગાઉ અરજદારે જમીનોના સર્વેક્ષણ માટે જિલ્લા જમીન રજિસ્ટ્રી ઇન્સ્પેક્ટર (ડીઆઈએલઆર) ને અરજી કરવાની હતી. તેમજ માપણી ફી બેંકમાં ભરેલા ઓફિસને ચલણમાં ચુકવવી પડતી હતી.

જમીન માપણીની ઓનલાઇન અરજી કરો IORA Online Jamin Mapani

માપણી માટે જોડવાના જરૂરી દસ્તાવેજો

 • અરજદારની અરજીની સાથોસાથ ગામ નમૂના નંબર 7-12
 •  8(અ)
 • માપણી ફી ભર્યા અંગેનું અસલ ચલણ
 • માપણી શીટ
 • કબ્જા પાવતી
 • હિસ્સા ફોર્મ નંબર-4,
 • રોજકામ,
 • આધાર લીધેલ રેકર્ડ ઉતારાની નકલ/ટ્રેસિંગ.

ઓનલાઈન જમીન માપણી કરો IORA પૉર્ટલ પરથી

ઓનલાઈન જમીન માપણી: ગુજરાત સરકારે IORA Gujarat Jamin Mapani Online નામનો પોર્ટલ શરૂ કર્યો છે, જેના દ્વારા ગુજરાતની જમીનના રેકોર્ડ સરળતાથી મેળવી શકાય છે. આજે અમે તમને આઇઓઆરએ (Online Jamin Mapani) પોર્ટલ વિશે માહિતી આપીશું.આ પોર્ટલની સહાયથી, તમે તમારી જમીનની માહિતી ફક્ત થોડી સેકંડમાં તપાસ કરી શકો છો. જેમ તમે જાણો છો, ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ બહુવિધ સેવાઓનું એક ડેસ્ક છે. તેથી, ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ દ્વારા, તમે તમારા જમીનના રેકોર્ડોને પણ ચકાસી શકો છો.

જમીન માપણી અરજી

 • જમીન માપણી અરજી ઓનલાઈન કરવાની રીત ( jamin mapani online )
 • જમીન માપણી અરજીઓ અરજદાર iORA પોર્ટલ :: iORA – Integrated Online Revenue Applications :: (gujarat.gov.in) પરથી ઓનલાઈન ઘરે બેઠા કરી શકશે.
IORA Online Jamin Mapani
 • પહેલા જમીન માપણી pdf  માટે ઓફલાઇન DILRની કચેરીએ અરજી કરવી પડતી હતી.

Jamin Mapani Online

 • iORA ના હોમ પેજ પર મેનુ બાર માથી  “Online Applications” વિકલ્પ પસંદ કરો.
 • નવુ પેજ ખુલસે એમા અરજી નો હેતુ પસંદ કરો.
 • exp. => જમીન માપણી અરજી
 • બીજી જરુરી વિગતો ભરો.

જમીન માપણી બે પ્રકારે કરી શકાશે (પેમેન્ટ રિસીપ્ટ બાદના દિવસો)

1️⃣. સાદી માપણી (જેનો નિકાલ 60 દિવસમાં થશે)

2️⃣. અરજન્ટ માપણી (જેનો નિકાલ 30 દિવસમાં થશે)

 • ઓનલાઈન અરજી લિંક, વિગતવાર માહિતી અને ઓફિશિયલ પરિપત્ર:
 • માપણી કામગીરી બાદ અરજદારને માપણી શીટ ઇમેલ થી મળી જશે એના 30 દિવસ બાદ અરજદાર નિયત ફી સાથે માપણી શીટની હાર્ડ કોપી મેળવી શકશે.
 • અરજદાર જમીન માપણીથી સંતુષ્ટ ના હોય તો ૬ માસમાં વાંધા અરજી કરી શકશે.

ડિજિટલી સાઇન્ડ ગામ નમૂના નંબર મેળવવા માટેની કાર્યપધ્ધતિ ગુજરાત જમીન પચાવવા પર (પ્રતિબંધ) અધિનિયમ-2020 હેઠળ અરજી કરવા માટેની કાર્યપધ્ધતિ અનુક્રમણિકા નંબર-2 (Index-2) માટે અરજી કરવા માટેની કાર્યપધ્ધતિ બોજા પ્રમાણપત્ર (Encumbrance Certificate) માટે અરજી કરવા માટેની કાર્યપધ્ધતિ ખેડૂત ખાતેદાર ખરાઇ અંગેના પ્રમાણ૫ત્ર માટે અરજી કરવા માટેની કાર્યપધ્ધતિ જમીન માપણી સંબધિત અરજી કરવા માટેની કાર્યપધ્ધતિ NEFT ચલણ ફરી પ્રિંટ કરવા

ઑનલાઇન અરજી કરવાઅહીં ક્લિક કરોજમીન માપણી સંબધિત અરજી માટે જિલ્લા હેલ્પ-ડેસ્ક ની વિગતઅહીં ક્લિક કરોજમીન માપણી સંબધિત અરજી કરવા માટેની કાર્યપધ્ધતિઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Reply