બેંક ઓફ બરોડા WhatsApp બેંકિંગથી બેન્ક બેલેન્સ કેવી રીતે ચેક કરવું

BOB WhatsApp Banking Service: શું તમે બેંક ઓફ બરોડા WhatsApp બેંકિંગથી બેન્ક બેલેન્સ ચેક કરવા માંગો છો? Bank of Baroda ના ગ્રાહકો …

Read more

Read more

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના, મેળવો 50 હજાર થી 10 લાખ સુધીની લોન

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના: નાના વેપારી કે મજૂરોને ધંધો શરૂ કરવા સરકારે 50 હજાર થી 10 લાખ સુધીની લોન આપશે. Pradhan …

Read more

Read more